Tüm Eş anlamlılar: BERDUŞ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı berduş

berduş isim - Nedir?

  1. Başıboş, serseri kimse
    • "(Serseriler, berduşlar, kopuklar başlarını masalara dayayarak sabahlar burada.)" (S. Birsel)
  2. [sıfat] Pis, bozuk, bakımsız
    • "(Bir büyük mü büyük hangar, bir dağınık berduş yatak...)" (Ç. Altan)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır