Tüm Eş anlamlılar: DOLAŞIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

dolaşık sıfat - Nedir?

 1. Karışık (saç, ip vb.)
  • "(Bir buğday benizli zülfü dolaşık / Gitme diye beni yolda eğler var.)" (Karacaoğlan)
 2. Dolaşarak giden (yol)
  • "(Tozlu ve dolaşık yollar üzerinde saatlerce taban tepmiş.)" (A. Haşim)
 3. [mecaz] Kolay çözülmeyecek veya içinden çıkılmayacak derecede karışık
  • "(Birtakım dolaşık işleri yüzünden istifasını verip çekildi.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
 4. [mecaz] Amacını doğrudan doğruya değil de, dolayısıyla sezdiren
  • "(Dolaşık ve tutuk bir dille, yarı anlaşılır yarı anlaşılmaz cümleler mırıldanmaya başladı.)" (P. Safa)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır