Tüm Eş anlamlılar: BITIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bitik

bitik sıfat - Nedir?

  1. Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
    • "(Ne bitik, ne cılız işitilmiyor bile.)" (P. Safa)
  2. Durumu kötü, fena
    • "(Hoşa gitmeyen cilvelere kalkarlarsa hâlimiz bitiktir.)" (H. Taner)
  3. [halk ağzında] Yapışık, dolaşık, ekli.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır