Tüm Eş anlamlılar: KARIŞIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

karışık sıfat - Nedir?

  1. Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş.
  2. Karışmış olan, düzensiz, dağınık, intizamsız.
  3. Saf olmayan.
  4. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan
    • "(Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık dolambaçlı işten!)" (N. Cumalı)
  5. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık
    • "(Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın.)" (P. Safa)
  6. [halk ağzında] Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır