Tüm Eş anlamlılar: GELIŞIGÜZEL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı gelişigüzel

gelişigüzel sıfat - Nedir?

  1. Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lalettayin.
  2. [zarf] Üstünkörü
    • "(Eski dansları mektepte, yenilerini de bir iki arkadaşının evinde gelişigüzel öğrendiğini anlattı.)" (P. Safa)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır