Tüm Eş anlamlılar: KARALAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı karalamak

karalamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Boya veya kalemle birtakım şekiller çizerek bir yeri kirletmek.
  2. Bir yazının üzerini çizerek onu geçersiz kılmak.
  3. Taslak olarak yazmak veya çizmek
    • "(Defteri elime alıp şu iki sayfalık yazıyı karaladıktan sonra kapının yavaşça gıcırdadığını işittim.)" (H. Z. Uşaklıgil)
  4. Hızlı ve acele olarak yazmak
    • "(Birdenbire ayağa kalktı ve ayakta bir reçete karaladı.)" (S. F. Abasıyanık)
  5. [mecaz] Leke sürmek, kötülük yüklemek, iftira etmek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır