Tüm Eş anlamlılar: LEKELEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı lekelemek

lekelemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir şeyi kirletmek, bir şey üzerinde leke oluşturmak.
  2. [mecaz] Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
    • "(Durup dururken bir genci lekelemek güzel bir şey değil...)" (Ç. Altan)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır