Tüm Eş anlamlılar: BIÇIMSIZ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı biçimsiz

biçimsiz sıfat - Nedir?

  1. Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz.
  2. Kötü, hoş olmayan, yakışıksız
    • "(Ancak ansızın kız karşısına çıkınca sözüne bir biçimsiz yerinden başlamış oldu.)" (M. Ş. Esendal)
  3. [fizik] Kendine özgü billurlaşmış bir biçimi olmayan (madde), amorf.
  4. [zarf] Yakışıksız olarak
    • "(Küpeşteden bırakılan bir kalas gibi, biçimsiz düştü.)" (S. F. Abasıyanık)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır