Tüm Eş anlamlılar: ÇIRKIN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

çirkin sıfat - Nedir?

  1. Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
    • "(Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi.)" (H. R. Gürpınar)
  2. Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz)
    • "(Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim.)" (Ö. Seyfettin)
  3. Karanlık, dalavereli, şüpheli
    • "(Dedikodular artmış, o da bu çirkin işler içinde kalmak istemediğinden çekilmiş.)" (M. Ş. Esendal)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır