Tüm Eş anlamlılar: ZARARLI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı zararlı

zararlı sıfat - Nedir?

  1. Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
    • "(Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım.)" (B. Felek)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır