Tüm Eş anlamlılar: AÇIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı açık

açık sıfat - Nedir?

 1. Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
  • "(Açık pencerenin önünde denize karşı saatlerce dertleştik.)" (R. N. Güntekin)
 2. Engelsiz.
 3. Örtüsüz, çıplak.
 4. Boş.
 5. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal.
 6. Aralığı çok.
 7. Çalışır durumda olan
  • "(Bazı dükkânları açık olan caddeden sola saptılar.)" (Ö. Seyfettin)
 8. Kolay anlaşılır, vazıh
  • "(Açık konuşma zamanının artık geldiğine kani idim.)" (R. N. Güntekin)
 9. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen.
 10. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen
  • "(... her çeşit kafa ve gönül fırtınalarına açık bir adamdı o.)" (T. Buğra)
 11. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı
  • "(Açık sarı saçlı, zayıf bir kadın keman çalıyordu.)" (Ö. Seyfettin)
 12. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.).
 13. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri
  • "(Limanda bilinen gemiler, oysa açıklardadır.)" (B. Necatigil)
 14. [zarf] Doğru olarak, açıkça
  • "(İnsan mağlubiyetini bu kadar açık kabul eder mi?)" (M. Yesarî)
 15. [isim] Bir gereksinimin karşılanamaması durumu.
 16. [isim] Belli bir yerin biraz uzağı.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır