Tüm Eş anlamlılar: INMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı inmek

inmek (-den durum kiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek, çıkmak karşıtı.
 2. Bir taşıt veya binek hayvanından yere basmak
  • "(Tramvayın ön tarafından hızla inerken, arkasından bir sesin bağırdığını gördü.)" (P. Safa)
 3. Dağ, tepe vb. yüksek bir yerden gelmek.
 4. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir yerden başka bir yere gitmek, varmak
  • "(Hey gidi gençlik hey! Unutulmaz günlerdi onlar. Yenikapı'ya, meyhanelere indik mi şöyle bir...)" (A. İlhan)
 5. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Konaklamak
  • "(Samananbarı köyünün en büyük ve gösterişli evine inmişlerdi.)" (H. E. Adıvar)
 6. [(nesne almayan fiil)] Alçalıp eski durumuna dönmek.
 7. [(nesne almayan fiil)] Fiyatı düşürmek.
 8. [(nesne almayan fiil)] Değeri düşmek.
 9. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil), argo söz] Vurmak.
 10. [(nesne almayan fiil)] Yıkılmak.
 11. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] İnme gelmek.
 12. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir yeri kaplamak, basmak veya bir yerden akmak, kaymak
  • "(Gemi baş döndüren zaferli bir gürültüyle indi sulara...)" (Ç. Altan)
 13. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Uzamak, ulaşmak
  • "(Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye kadar iniyordu.)" (Ö. Seyfettin)
 14. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Ağmak.
 15. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Sayısı azalmak
  • "(Evvelden daha çok olduğumuzu zannettiğim hâlde sayımız son günlerde bu miktara inmiştir.)" (R. N. Güntekin)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır