Tüm Eş anlamlılar: DAĞ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dag

dag isim - Nedir?

  1. Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleri.
  2. Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan.
  3. İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık.
  4. [mecaz] Büyük üzüntü, acı
    • "(Dağda bağın var, yüreğinde dağın var.)" (Atasözü)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır