Tüm Eş anlamlılar: TEPE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tepe

tepe isim - Nedir?

 1. Bir şeyin en üstteki bölümü
  • "(Pencere önünde dimdik durmuş, kocaman ağaçların tepesine bakıyordunuz.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, tam hizası
  • "(Ekşisu'da trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi.)" (N. Cumalı)
 3. [teklifsiz konuşmada] Birinin yanı başı, baş ucu.
 4. [anatomi] Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü
  • "(Güneş sanki yalnız sizin tepenize ışık ve sıcaklık aksettirmeye çalışıyor.)" (R. H. Karay)
 5. [coğrafya] Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi
  • "(Derenin sağ tarafına yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti.)" (N. Cumalı)
 6. [matematik] Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri.
 7. [matematik] İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası.
 8. [matematik] Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır