Tüm Eş anlamlılar: RASTLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı rastlamak

rastlamak (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek
    • "(Eskicizade'ye indiğim otelin kıraathanesinde rastladım.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. Atılan şey hedefi bulmak, rast gelmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır