Tüm Eş anlamlılar: ÇATIŞMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı çatışmak

çatışmak (nesne almayan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Birbirine çatmak veya çatılmak
    • "(Ulu denizin üstünü çatışan, şimşeklenen kara bulutlar sardı.)" (Y. Kemal)
  2. Söz, iddia veya davranış birbirini tutmamak, birbirini çelmek, mütenakız olmak.
  3. Karşılıklı vuruşmak, kavga etmek.
  4. Kavga etmek.
  5. Deve ve köpek çiftleşmek.
  6. Aynı zamana rastlamak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır