Tüm Eş anlamlılar: UYMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı uymak

uymak (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Ölçüleri birbirini tutmak.
  2. Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek.
  3. Zevke, anlayışa uygun düşmek.
  4. Bir inanca, bir anlayışa, bir duruma veya egemen bir güce uygun davranışta bulunmak
    • "(Şu acayip sevdaları bırak, muhite uy, zamana uy, hayatını mükemmel kazanırsın.)" (P. Safa)
  5. Bağlı kalmak, tabi olmak.
  6. Uygun düşmek, münasip olmak
    • "(Her cihette birbirine uyacak kadın erkek bulmak dünyada kabil değildir.)" (H. C. Yalçın)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır