Tüm Eş anlamlılar: LAKAYIT

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı lakayıt

lakayıt sıfat - Nedir?

  1. İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
    • "(Yüzündeki gülümseyiş geçti, yeniden lakayıt, uzak ve donmuş hâlini takındı.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. [zarf] İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız bir biçimde.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır