Tüm Eş anlamlılar: ÇARPIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı çarpık

çarpık sıfat - Nedir?

  1. Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş, doğru karşıtı
    • "(İyice kararmış çarpık bir tahta kapı aralık duruyordu.)" (Ç. Altan)
  2. [mecaz] Gerçek niteliğini yitirmiş
    • "(Oraya özellikle çarpık vasıfları olanları toplarlarmış.)" (H. Taner)
  3. [zarf, mecaz] Aksi, ters, huysuz bir biçimde
    • "(Nedense, Makbule, bu davetten çarpık dönüyordu.)" (R. N. Güntekin)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır