Tüm Eş anlamlılar: BILINÇ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bilinç

bilinç isim - Nedir?

  1. İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.
  2. Bir toplumdaki ruhsal etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü.
  3. Dimağ.
  4. [mecaz] Temel bilgi, temel görüş.
  5. [psikoloji] Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur
    • "(Davranışlarını bir an önce bilincinin denetiminden kurtarmak için, kadehleri birer dikişte boşaltmaya mı başladı?)" (F. R. Atay)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır