Tüm Eş anlamlılar: IRFAN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

irfan isim - Nedir?

  1. Bilme, anlama, sezme, kültür
    • "(Zira onun irfan seviyesi hakkında malumatım pek azdır.)" (R. H. Karay)
  2. Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş, varış, varışlılık.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır