Tüm Eş anlamlılar: ÇEVIRI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı çeviri

çeviri isim - Nedir?

  1. Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme.
  2. Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme
    • "(Düşüncelerimi sormak üzere bu çevirileri parça parça İstanbul'a yollamıştı.)" (T. Buğra)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır