Tüm Eş anlamlılar: TEFSIR

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tefsir

tefsir isim - Nedir?

  1. Yorumlama
    • "(Hiçbirini tefsire ve hiçbirinden mana çıkarmaya kimsenin dili varmaz olmuştu.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  2. Yorum.
  3. [din bilgisi] Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama.
  4. [din bilgisi] Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama bilimi.
  5. [din bilgisi] Kur'an'ın surelerini açıklayan eser.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır