Tüm Eş anlamlılar: DEYIŞ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı deyiş

 • ifade
 • tabir
 • anlatım tarzı
 • sözcük grubu
 • cümle parçası
 • birkaç sözcükten oluşan ifade
 • melodinin bir bölümünü oluşturan kısa parça
 • sözcük seçerek anlatmak
 • uygun sözcük ve cümlelerle ifade etmek
 • melodiyi ayrıştırarak çalmak
 • üslup
 • telaffuz
 • deme
 • söyleyiş
 • ibare

deyiş isim - Nedir?

 1. Deme, söyleme işi
  • "(Peki deyişleri de akılları yattığı için değil, korkuları ağır bastığı için oldu.)" (T. Buğra)
 2. Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup.
 3. Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade.
 4. [edebiyat] Halk şiiri, halk türküsü
  • "(Karacaoğlan'ı okudukça deyişin önemini daha iyi anlarız.)" (N. Ataç)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır