Tüm Eş anlamlılar: TOPLANTI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

toplantı isim - Nedir?

  1. Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
    • "(Komisyon toplantısı bitsin de görürsünüz.)" (M. Ş. Esendal)
  2. Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim.
  3. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin tümü.
  4. Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma
    • "(Gür kaşları başlangıçlarında kıvrık toplantılar yaparak incele incele uçlarında büsbütün sivrilirdi.)" (H. Z. Uşaklıgil)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır