Tüm Eş anlamlılar: ISTIDAT

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı istidat

istidat isim, eskimiş - Nedir?

  1. Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek
    • "(Her bulunduğu yerin hâkim ve sahibi kesilmek istidadında bir erkekti.)" (R. N. Güntekin)
  2. Yeteneği olan kimse
    • "(Belki de büyük bir istidat düşmüştü elimize...)" (T. Buğra)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır