Tüm Eş anlamlılar: TUTULMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tutulmak

tutulmak (nesne almayan fiil) - Nedir?

 1. Tutma işi yapılmak veya tutma işine konu olmak
  • "(Bir yazıhane kiralanmış, aylıkla bir otomobil tutulmuştu.)" (E. E. Talu)
 2. Ay ve güneş tutulma olayına uğramak.
 3. Ünlü olmak, meşhur olmak.
 4. Tutuk duruma gelmek.
 5. Bir organı işleyemez olmak
  • "(Konuşmak için dilim, yazmak için kalemim tutuldu.)" (F. R. Atay)
 6. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Birine tutkun olmak, sevmek.
 7. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir işe veya birine canı sıkılmak
  • "(Sen filozof geçinen ukala bir adama benzersin. Bak, ben böyle şeylere fena tutulurum.)" (H. Taner)
 8. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Yakalanmak
  • "(Hastalığa tutulduğu sıralarda bir sabun fabrikasında çalışıyordu.)" (N. Cumalı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır