Tüm Eş anlamlılar: BODOSLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bodoslamak

bodoslamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil), argo söz - Nedir?

  1. Açıklamak, belirtmek, ileri sürmek
    • "(Elçiler durur mu, onlar da boyuna kendi devletlerinin isteklerini bodoslamaktadırlar.)" (S. Birsel)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır