Tüm Eş anlamlılar: ÖĞRETMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı öğretmek

öğretmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir kimseye bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak
    • "(Böyle görünmesini öğretmişler, sağlam bir terbiye almış.)" (R. H. Karay)
  2. Yetenek kazandırmak.
  3. Bilinmeyen bir konuda bilgi sahibi olmasını sağlamak
    • "(Bir şeyi bir adama öğretmek için öğretenle öğrenen arasında mutlaka ruhi bir yakınlık lazımdır.)" (B. Felek)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır