Tüm Eş anlamlılar: YAYIMLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yayımlamak

yayımlamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Kitap, gazete, dergi vb. şeyleri basmak ve dağıtmak, neşretmek.
  2. Dinlenilecek, görülecek şeyleri radyo ve televizyonla sunmak, bildirmek, duyurmak.
  3. Resmen bildirmek, açıklamak, ilan etmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır