Tüm Eş anlamlılar: KOKMUŞ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kokmuş

kokmuş sıfat - Nedir?

  1. Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
    • "(Arsıza söz, kokmuşa tuz kâr etmez.)" (Atasözü)
  2. [mecaz] Yerinden kımıldamaya üşenen, tembel, miskin.
  3. [mecaz] Çok bilinen, değersiz, önemsiz
    • "(Ve sen o kokmuş tangoyu on sekizinci defa dinleyeceksin.)" (P. Safa)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır