Tüm Eş anlamlılar: SÜNEPE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sünepe

sünepe sıfat - Nedir?

  1. Kılıksız ve uyuşuk, sümsük (kimse)
    • "(Kızın adı Handan'dı, çünkü o sünepe herif vagona koşarken, Handan diye bağırmıştı.)" (T. Buğra)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır