Tüm Eş anlamlılar: DENEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı denemek

denemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek.
  2. Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
    • "(Ayağa kalkarak üç adım ötedeki musluğa kadar gitmeyi denedi.)" (P. Safa)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır