Tüm Eş anlamlılar: ILK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ilk

ilk sıfat - Nedir?

  1. Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
    • "(Gözlerini açınca ilk işi saatine bakmak oldu.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  2. [isim] Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni
    • "(İnsanı insan yapan duyguların ilkidir aşk.)" (N. Cumalı)
  3. [zarf] Birinci olarak, en başta.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır