Tüm Eş anlamlılar: ARALIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

aralık isim - Nedir?

 1. İki şey arasındaki açıklık, mesafe.
 2. Sıra, vakit
  • "(O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış savuşmuş.)" (M. Ş. Esendal)
 3. Uygun, elverişli durum, fırsat.
 4. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor.
 5. Yılın otuz bir gün süren, son ayı, ilk kânun, kânunuevvel.
 6. Ayakyolu.
 7. Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas.
 8. [sıfat] Yarı açık, tam kapanmamış.
 9. [ekonomi] Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre.
 10. [fizik] Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık.
 11. [müzik] Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk.
 12. [spor] Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır