Tüm Eş anlamlılar: YARIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yarık

yarık isim - Nedir?

  1. Yarılarak açılmış yer, geniş çatlak.
  2. İnce bir çizgi durumunda açılmış yara
    • "(Kendini göstermek için terliklerini yarık topuklu tabanlarında şaplata şaplata geçmişti.)" (H. Taner)
  3. [mecaz] Anlaşmazlık, bölünme
    • "(Şimdiden birtakım yarıklar açan siyasi rekabetten başka ne mana verilebilirdi?)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  4. [fizik] Küçük bir ışık demeti elde etmek için ışık kaynağının önüne konulan, saydam olmayan bir düzlem üzerine açılmış, dikdörtgen biçiminde küçük delik.
  5. [sıfat] Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır