Tüm Eş anlamlılar: EVVELKI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı evvelki

evvelki sıfat - Nedir?

  1. Önce olan, önceki
    • "(Feyziye'nin en parlak devri hürriyetten evvelki devre tesadüf eder.)" (R. H. Karay)
  2. İki önceki
    • "(Evvelki günkü at hadisesinden hiçbirine bahsetmemişti.)" (H. Taner)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır