Tüm Eş anlamlılar: ZIMBALAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı zımbalamak

zımbalamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyin üzerinde zımba ile delik açmak
  • "(Belki o biletleri zımbalayan delikanlı karnesini ona vermiş, bir de çay içirmiştir.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. [argo söz] Bıçaklamak, bıçakla vurmak, öldürmek.

Benzer kelimeler

 • canına ezan okumak
 • defterini dürmek
 • helâk etmek
 • itlâf etmek
 • işini bitirmek
 • işini görmek
 • kellesini vurdurmak
 • kârını tamam etmek
 • kırmak
 • nallamak
 • ortadan kaldırmak
 • paklamak
 • telef etmek
 • vücudunu ortadan kaldırmak
 • çivilemek

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır