Tüm Eş anlamlılar: TUTUŞTURMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tutuşturmak

tutuşturmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Tutuşmalarını veya tutuşmasını sağlamak
    • "(Mutfakta maltız zaten yanmaktadır, anne iki gözlü ocağı da tutuşturuyor.)" (T. Buğra)
  2. Karşısındakinin isteyip istemediğini düşünmeksizin ansızın vermek
    • "(Kadın mutfaktan alıp geldiği fileyi erkeğin eline tutuşturdu.)" (N. Cumalı)
  3. [mecaz] Coşturmak, çok heyecanlandırmak
    • "(Saz sesleri ... eski hislerimizin küllerini savurur, gizli ateşlerini üfler ve içimizde tekrar tutuştururdu.)" (A. Ş. Hisar)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır