Tüm Eş anlamlılar: VAZETMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı vazetmek

vazetmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil), eskimiş - Nedir?

  1. Koymak
    • "(Dünyaya ilk defa olmak üzere monogaminin temel taşını vazettiler.)" (Ö. Seyfettin)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır