Tüm Eş anlamlılar: HAVALANMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı havalanmak

havalanmak (nesne almayan fiil) - Nedir?

  1. Temiz hava alması sağlanmak, havası değiştirilmek.
  2. Yerden ayrılıp göğe uçmak
    • "(Kuş biraz havalanıp başka bir kayaya kadar güçlükle, zorlukla uçtu.)" (S. F. Abasıyanık)
  3. Bir şey hava akımıyla yer değiştirmek.
  4. [mecaz] Kibirli, gururlu, çalımlı davranışlarda bulunmak.
  5. [mecaz] Yerinde oturamaz duruma gelmek.
  6. [mecaz] Beğenilmeyen davranışlarda bulunmak.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır