Tüm Eş anlamlılar: YELTENMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yeltenmek

yeltenmek (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Yapamayacağı bir işe girişmek, özenmek, heves etmek, meyletmek
    • "(Bu cehaletinizi bilmeden muharrirliğe yelteniyorsunuz.)" (H. R. Gürpınar)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır