Tüm Eş anlamlılar: ÖZENMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı özenmek

özenmek (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir şeyi yaparken elden geldiğince iyi yapmaya çabalamak, bir şeye büyük dikkat ve ilgi göstermek, itina etmek
    • "(Dünya güzelliği sendedir mevcut / Hususi özenmiş yaratmış mabut.)" (Âşık Veysel)
  2. Beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
    • "(Biri hukuktan çıkar, hariciye memurluğuna göz diker; diğeri tıbbiyeyi bitirir, aktörlüğe özenir.)" (R. H. Karay)
  3. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil)] Birini veya bir şeyi taklit etmeye çalışmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır