Tüm Eş anlamlılar: REDDETMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı reddetmek

reddetmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Verilen veya yapılması istenen bir şeyi kabul etmemek, geri çevirmek
    • "(Kendisine evlenme teklif ettim, reddetti.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. Aileden olan birini aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
    • "(Evlatlıktan reddettim, evime koymayacağım.)" (H. E. Adıvar)
  3. Yalanlamak, çürütmek
    • "(Reddedersem gücenirsiniz diye korkmuştum.)" (S. F. Abasıyanık)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır