Tüm Eş anlamlılar: SARKMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sarkmak

sarkmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Aşağıya doğru uzamak veya uzanmak
    • "(Oluklardan kol gibi buzlar sarkıyordu.)" (T. Buğra)
  2. [argo söz] Karşı cins ile ilişki kurmayı veya arkadaş olmayı istemek.
  3. [halk ağzında] Yolunu uzatmak, uğramak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır