Tüm Eş anlamlılar: KIŞILIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kişilik isim - Nedir?

  1. Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet
    • "(Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.)" (Anayasa)
  2. İnsanlara yakışacak durum ve davranış.
  3. [sosyoloji] Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü.
  4. [sıfat] Herhangi bir kişi için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda olan.
  5. [sıfat] Herhangi bir sayıda kişiden oluşan
    • "(Biz, kadın, kız ve çocuk, on altı kişilik bir kafile olduk.)" (A. Gündüz)
  6. [halk ağzında] Yabanlık.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır