Tüm Eş anlamlılar: DOĞA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı doğa

doğa isim - Nedir?

  1. İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, tabiat
    • "(Deniz de pisliği doğa yoluyla temizleyemez oldu.)" (H. Taner)
  2. Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.
  3. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal güzelliklerini koruyan çevre.
  4. Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan soyut güç.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır