Tüm Eş anlamlılar: MEŞREP

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı meşrep

meşrep isim, eskimiş - Nedir?

  1. Yaradılış, huy, karakter, mizaç
    • "(Bunların arasında bilhassa Vehbi Dede isminde Mevlevi bir musikişinas tanıdı ve meşrebine uygun buldu.)" (H. E. Adıvar)
  2. Davranış biçimi
    • "(Kişilik genel çizgisi meşrep olarak bilinir.)" (N. Ataç)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır