Tüm Eş anlamlılar: TABI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

tabi sıfat - Nedir?

  1. Bir kimsenin, bir kuruluşun, bir devletin etkisi altında, güdümünde olma durumu
    • "(Sanki bütün kamara, bütün halk, onlara tabi, onlara mahkûmdu.)" (P. Safa)
  2. Basıcı.
  3. Yayımcı.
  4. Elbette, doğal olarak, işin gereği olarak, tabii.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır