Tüm Eş anlamlılar: SADE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

sade sıfat - Nedir?

  1. Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz
    • "(İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki, imrenmemek mümkün değil.)" (M. Ş. Esendal)
  2. Şekersiz (kahve).
  3. [zarf] (sa:'de) Yalnızca, yalnız, ancak, sadece
    • "(Hem düşünmeli ki insan kısmı sade para ile doymaz.)" (R. N. Güntekin)
  4. [edebiyat] Yalın, süssüz, anlaşılır olan (üslup, anlatım)
    • "(Lirik şiir en halis şairlerin elinde gayet sadedir.)" (Y. K. Beyatlı)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır